DTP studio

DTP studio se zabývá grafickými návrhy, předtiskovou přípravou (prepress), sazbou a zlomem knih.

Na základě Vašich požadavků vytvoříme grafický návrh pro veškeré reklamní materiály. Následně grafický návrh kvalitně zpracujeme pro různé způsoby dalšího zpracování a to jak pro ofsetový, digitální tak velkoplošný tisk.

Připravíme vám např.:

  • vizitky,
  • letáky,
  • pozvánky,
  • brožury,
  • katalogy...
  • ale samozřejmě např. i reklamní tabule (včetně výroby) apod.

Drobné tiskoviny jakou jsou vizitky, pozvánky, letáky, svatební oznámení a další vám rádi i vytiskneme.

Zároveň máme dlouholeté zkušenosti s kompletní přípravou (takzvaným zlomem) knih a dalších rozsáhlejších publikací. To v praxi znamená, že Vám připravíme finální tiskový PDF třeba celé knihy.

K této činnosti využíváme profesionální sofware, např. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Acrobat Professional a dále např. Corel